Ett blocköverskridande hack

Piratpartiet ställer upp i valet och siktar på en vågmästarställning. Som en del i denna strategi tar Piratpartiet inte ställning i några andra frågor än de informationspolitiska och kommer istället att rösta med sina samarbetspartier, vilka det nu blir. Själv hoppas jag verkligen att de lyckas, så att Ask/Bodström inte kan härja fritt i ytterligare en mandatperiod.

Det är populärt att raljera över hur liten skillnaden det är mellan blocken, men likväl så spelar skillnaderna faktiskt roll på valdagen. Om valet blir väldigt jämnt så finns en risk att en del inte vågar rösta på Piratpartiet just för att de står utanför blockpolitiken. Jag själv känner detta dilemma och tror att det finns många som mig på båda sidor blockgränsen. Vore det då inte perfekt om man kunde para ihop tveksamma väljare från båda sidor, så att deras röster tar ut varandra? På så sätt förändras inte vilket block som vinner majoritet, men Piratpartiet får sin vågmästarställning och kan påbörja det hårda arbetet med att vända informationspolitiken på rätt köl.

Hur ska då detta hack fungera? Jag tänker mig en ganska enkel teknisk lösning enligt följande:

  • En webbsida där man får fylla i sin mail-adress och vilket block/parti man stödjer utanför Piratpartiets frågor.
  • Så snart som två väljare från vardera block matchats så skickas ett mail ut till de båda där de presenteras för varandra. De kan sedan välja att utväxla några mail för att stifta bekantskap och försäkra sig om att de är seriösa.

Som en minsta åtgärd mot missbruk kan man se till att samma mail-adress inte registreras flera gånger. Men, ingen teknisk lösning kan i slutändan kontrollera hur man faktiskt röstar på valdagen, så därför är vårt bästa vapen vanlig hederlighet och att folk sätter en gnutta tillit till varandra, för vårt gemensamma bästa.

Tankar?